Skapa en beskuren kopia av det valda fotografiet. Fotografiet visas med den valda beskärningen i gult; skapa en beskuren kopia enligt beskrivningen nedan.

Till

Beskrivning

Storlek på grödan

Tryck på X ( T ) eller W ( Y ) för att välja beskärningsstorlek.

För att ändra beskärningsförhållandet

Vrid huvudkommandoratten.

För att placera grödan

Använd multiväljaren.

För att skapa en beskuren kopia

Tryck på J för att spara den aktuella beskärningen som en separat fil.

Beskurna bilder
  • Beroende på storleken på den beskurna kopian kanske uppspelningszoom inte är tillgänglig när beskurna kopior visas.

  • Beskärningsstorleken visas uppe till vänster i beskärningsdisplayen. Storleken på kopian varierar med beskärningsstorlek och bildförhållande.