Skapa små kopior av utvalda fotografier. Om två minneskort är isatta kan du välja vilket kort som används för att lagra de ändrade kopiorna.

Ändra storlek på flera bilder

Om du öppnade retuscheringsmenyn via G -knappen kan du ändra storlek på flera valda bilder.

 1. Välj [ Ändra storlek ] i retuscheringsmenyn.

  Markera [ Ändra storlek ] och tryck på 2 .

 2. Välj en destination.

  • Om två minneskort är isatta kan du välja en destination för de retuscherade kopiorna genom att markera [ Välj destination ] och trycka på 2 .

  • [ Välj destination ] är inte tillgängligt när endast ett minneskort är isatt. Fortsätt till steg 3.

  • Tryck på 1 eller 3 för att markera en kortplats och tryck på J .

 3. Välj en storlek.

  • Markera [ Välj storlek ] och tryck på 2 .

  • Markera önskad storlek (längd i pixlar) med 1 och 3 och tryck på J .

 4. Välj hur bilder ska väljas.

  Alternativ

  Beskrivning

  [ Välj bild(er) ]

  Ändra storlek på valda bilder. Flera bilder kan väljas.

  [ Välj datum ]

  Ändra storlek på alla bilder tagna på valda datum.

  [ Välj mapp ]

  Ändra storlek på alla bilder i en vald mapp.

  Om du valde [ Välj bild(er) ], fortsätt till steg 6.

 5. Välj källplats.
  • Markera kortplatsen med kortet som innehåller bilderna och tryck på 2 .

  • Du kommer inte att uppmanas att välja kortplats om bara ett minneskort är isatt.

 6. Välj bilder.

  Om du valde [ Välj bild(er) ] :

  • Markera bilder med multiväljaren.

  • För att se den markerade bilden i helskärmsläge, tryck och håll ned X ( T )-knappen.

  • För att välja den markerade bilden, tryck på W ( Y )-knappen. Valda bilder är markerade med en 8 -ikon. För att avmarkera den markerade bilden, tryck på W ( Y )-knappen igen; ikonen 8 kommer inte längre att visas. De valda bilderna kommer alla att kopieras till den storlek som valdes i steg 3.

  • Tryck på J för att fortsätta när valet är klart.

  Om du valde [ Välj datum ] :

  • Markera datum med multiväljaren och tryck på 2 för att välja ( M ) eller avmarkera ( U ).

  • Alla bilder tagna på datum markerade med en bock ( M ) kommer att kopieras med den storlek som valdes i steg 3.

  • Tryck på J för att fortsätta efter att ha valt önskade datum.

  Om du väljer [ Välj mapp ] :

  • Markera en mapp och tryck på J för att välja; alla bilder i den valda mappen kommer att kopieras till den storlek som valdes i steg 3.

 7. Spara de ändrade kopiorna.

  En bekräftelsedialogruta kommer att visas; markera [ Ja ] och tryck på J för att spara de ändrade kopiorna.

Ändra storlek

Beroende på storleken på kopian med ändrad storlek kanske uppspelningszoom inte är tillgänglig när kopior med ändrad storlek visas.