" NEF ( RAW ) processing" används för att spara NEF ( RAW ) foton i andra format, som JPEG . JPEG kopior av NEF ( RAW )-foton kan skapas på kameran enligt beskrivningen nedan.

 1. Välj [ NEF ( RAW ) processing ] i retuscheringsmenyn.

  Markera [ NEF ( RAW ) processing ] och tryck på 2 .

 2. Välj en destination.

  • Om två minneskort är isatta kan du välja en destination för de retuscherade kopiorna genom att markera [ Välj destination ] och trycka på 2 .

  • [ Välj destination ] är inte tillgängligt när endast ett minneskort är isatt. Fortsätt till steg 3.

  • Tryck på 1 eller 3 för att markera en kortplats och tryck på J .

 3. Välj hur bilder ska väljas.

  Alternativ

  Beskrivning

  [ Välj bild(er) ]

  Skapa JPEG kopior av valda NEF ( RAW )-bilder. Flera NEF ( RAW ) bilder kan väljas.

  [ Välj datum ]

  Skapa JPEG kopior av alla NEF ( RAW )-bilder tagna på valda datum.

  [ Välj mapp ]

  Skapa JPEG kopior av alla NEF ( RAW ) bilder i en vald mapp.

  Om du valde [ Välj bild(er) ], fortsätt till steg 5.

 4. Välj källplats.
  • Markera kortplatsen med kortet som innehåller NEF ( RAW )-bilderna och tryck på 2 .

  • Du kommer inte att uppmanas att välja kortplats om bara ett minneskort är isatt.

 5. Välj fotografier.

  Om du valde [ Välj bild(er) ]:

  • Markera bilder med multiväljaren.

  • För att se den markerade bilden i helskärmsläge, tryck och håll ned X ( T )-knappen.

  • För att välja den markerade bilden, tryck på W ( Y )-knappen. Valda bilder indikeras med en L -ikon. För att avmarkera den aktuella bilden, tryck på W ( Y )-knappen igen; L kommer inte längre att visas. Alla bilder kommer att bearbetas med samma inställningar.

  • Tryck på J för att spara ändringarna.

  Om du valde [ Välj datum ]:

  • Markera datum med multiväljaren och tryck på 2 för att välja ( M ) eller avmarkera ( U ).

  • Alla bilder tagna på datum markerade med en bock ( M ) kommer att behandlas med samma inställningar.

  • Tryck på J för att spara ändringarna.

  Om du valde [ Välj mapp ]:

  Markera en mapp och tryck på J för att välja; alla bilder i den valda mappen kommer att bearbetas med samma inställningar.

 6. Välj inställningar för JPEG -kopiorna.

 7. Kopiera fotografierna.
  • Markera [ EXE ] och tryck på J för att skapa en JPEG kopia av det valda fotografiet.

  • Om flera foton väljs, kommer en bekräftelsedialogruta att visas efter att du har markerat [ EXE ] och tryckt på J ; markera [ Ja ] och tryck på J för att skapa JPEG kopior av de valda fotona.

  • För att avsluta utan att kopiera fotografierna, tryck på G knappen.

NEF ( RAW ) Bearbetning
 • NEF ( RAW )-bearbetning är endast tillgänglig med NEF ( RAW )-bilder skapade med den här kameran. Bilder i andra format och NEF ( RAW )-bilder tagna med andra kameror eller Camera Control Pro 2 kan inte väljas.

 • [ Exponeringskompensation ] kan endast ställas in på värden mellan −2 och +2 EV.