Kopiera fotografier i svartvitt. [ Monokrom ] ger dig ett urval av följande monokroma nyanser:

Alternativ

Beskrivning

[ Svart-vitt ]

Kopiera fotografier i svartvitt.

[ Sepia ]

Kopiera bilder i sepia.

[ Cyanotyp ]

Kopiera fotografier i blått-vitt monokromt.

  • Effekten kan förhandsgranskas i redigeringsdisplayen.

  • I fallet med [ Sepia ] eller [ Cyanotyp ] kan färgmättnaden justeras med multiväljaren. Tryck på 1 för att öka, 3 för att minska. Ändringarna återspeglas i förhandsgranskningen.

  • Tryck på J för att spara den retuscherade kopian.