Skapa en kopia med förbättrade färger och kontrast.

Kameran använder D-Lighting för att göra skuggor ljusare och förbättra kontrast och färgmättnad (livlighet).

  • Tryck på 4 eller 2 för att välja hur mycket korrigering som ska utföras. Effekten kan förhandsgranskas i redigeringsdisplayen.

  • Tryck på J för att spara den retuscherade kopian.