Skapa kopior som minskar effekterna av perspektiv i foton som tas upp från basen av ett högt föremål.

  • Effekten kan förhandsgranskas i redigeringsdisplayen.

  • Observera att större mängder perspektivkontroll resulterar i att fler av kanterna beskärs.

  • Använd multiväljaren ( 1 , 3 , 4 eller 2 ) för att justera perspektivet.

  • Tryck på J för att spara den retuscherade kopian.

Innan

Efter