Wybranie opcji Włącz wyzwalanie umożliwia wyzwalanie migawki, gdy nie jest włożona karta pamięci, chociaż żadne zdjęcia nie zostaną zapisane (będą jednak wyświetlane w trybie demonstracyjnym). Jeśli wybrano Spust zablokowany , spust migawki jest aktywny tylko wtedy, gdy do aparatu jest włożona karta pamięci.