Wybierz wysokość i głośność sygnału dźwiękowego, który brzmi, gdy:

  • Działa samowyzwalacz
  • Nagrywanie poklatkowe kończy się
  • Aparat ustawia ostrość w trybie zdjęć (zwróć uwagę, że sygnał dźwiękowy nie rozlegnie się, jeśli jako tryb ostrości wybrano AF-C lub jeśli wybrano AF-A , a aparat fotografuje z użyciem AF-C )
  • Używany jest ekran dotykowy

Zwróć uwagę, że sygnał dźwiękowy nie będzie emitowany podczas działania samowyzwalacza lub podczas ustawiania ostrości, jeśli Włącz jest wybrane dla Cicha fotografia w menu fotografowania.

Menu opcji sygnału dźwiękowego zawiera następujące pozycje:

  • Beep on/off : Włącz lub wyłącz sygnał dźwiękowy lub wybierz Wyłącz (tylko sterowanie dotykowe) , aby wyłączyć sygnał dźwiękowy podczas wprowadzania z klawiatury i włączyć go do innych celów.
  • Głośność : Regulacja głośności sygnału dźwiękowego.
  • Wysokość : Wybierz wysokość sygnału dźwiękowego spośród Wysoki i Niski .