Dostosuj ustawienia sterowania dotykowego monitora.

  • Włącz/wyłącz sterowanie dotykowe : Wybierz Wyłącz , aby zapobiec przypadkowemu użyciu sterowania na ekranie dotykowym, lub Tylko odtwarzanie , aby włączyć sterowanie za pomocą ekranu dotykowego tylko w trybie odtwarzania.
  • Szybkie ruchy w widoku pełnoekranowym : wybierz, czy następny obraz w widoku pełnoekranowym ma być wyświetlany przez muskanie w lewo, czy w prawo.