Dodawaj informacje o prawach autorskich do nowych zdjęć podczas ich robienia. Informacje o prawach autorskich można wyświetlić w zakładce NX Studio Info .

  • Artysta : Wprowadź nazwisko fotografa zgodnie z opisem w „Wprowadzanie tekstu” ( 0 Wprowadzanie tekstu ). Nazwiska fotografów mogą mieć do 36 znaków.
  • Prawa autorskie : Wprowadź nazwisko właściciela praw autorskich zgodnie z opisem w „Wprowadzanie tekstu” ( 0 Wprowadzanie tekstu ). Nazwiska właścicieli praw autorskich mogą mieć maksymalnie 54 znaki.
  • Dołącz informacje o prawach autorskich : wybierz tę opcję, aby dołączyć informacje o prawach autorskich do wszystkich kolejnych zdjęć. Wyróżnij Dołącz informacje o prawach autorskich i naciśnij 2 , aby je włączyć lub wyłączyć. Po wybraniu żądanego ustawienia naciśnij J , aby wyjść.

Aby zapobiec nieuprawnionemu użyciu nazwy wykonawcy lub właściciela praw autorskich, przed wypożyczeniem lub przekazaniem aparatu innej osobie upewnij się, że opcja Dołącz informacje o prawach autorskich nie jest zaznaczona, a pola Artysta i Prawa autorskie są puste. Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub spory wynikające z korzystania z opcji informacji o prawach autorskich .