Dostosuj balans kolorów wizjera do swoich upodobań. Regulacje dokonywane za pomocą balansu kolorów wizjera muszą być dokonywane za pomocą wizjera. Nie można ich wykonać na monitorze lub gdy w trybie monitora wybrano opcję Tylko monitor.

 • Balans kolorów w wizjerze jest regulowany za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego. Naciśnij 1 , 3 , 4 i 2 , aby dostosować balans kolorów, jak pokazano poniżej. Naciśnij J , aby wyjść po zakończeniu regulacji.

  Zwiększ zielony
  Zwiększ niebieski Zwiększ bursztyn
  Zwiększ magenta
 • Balans kolorów wizjera dotyczy tylko menu, odtwarzania i ekranów fotografowania; nie ma to wpływu na zdjęcia wykonane aparatem.
 • Obraz odniesienia jest albo ostatnim zrobionym zdjęciem, albo, w trybie odtwarzania, ostatnio wyświetlanym zdjęciem. Jeśli karta pamięci nie zawiera zdjęć, zamiast tego zostanie wyświetlona pusta ramka.
 • Aby wybrać inny obraz, dotknij przycisku W Wyróżnij żądane zdjęcie i naciśnij J , aby wybrać je jako zdjęcie referencyjne.

 • Aby wyświetlić podświetlony obraz na pełnym ekranie, dotknij i przytrzymaj przycisk X