Dodaj komentarz do nowych zdjęć podczas ich robienia. Komentarze można przeglądać w zakładce NX Studio Info .

  • Wprowadź komentarz : Wprowadź komentarz zgodnie z opisem w „Wprowadzanie tekstu” ( 0 Wprowadzanie tekstu ). Komentarze mogą mieć do 36 znaków.
  • Dołącz komentarz : Wybierz tę opcję, aby dołączyć komentarz do wszystkich kolejnych zdjęć. Wyróżnij Dołącz komentarz i naciśnij 2 , aby go włączyć lub wyłączyć. Po wybraniu żądanego ustawienia naciśnij J , aby wyjść.