Uzyskaj dane referencyjne dla opcji Image Dust Off w NX Studio. Funkcja usuwania skaz obrazu przetwarza zdjęcia w formacie NEF (RAW) w celu złagodzenia skutków powodowanych przez kurz osadzający się przed przetwornikiem obrazu aparatu. Więcej informacji można znaleźć w pomocy online programu NX Studio.

Do zapisywania danych referencyjnych funkcji usuwania skaz zalecany jest obiektyw o ogniskowej co najmniej 50 mm. W przypadku korzystania z obiektywu zmiennoogniskowego maksymalnie przybliżyć.

 1. Wybierz Start .

  Wyróżnij Start i naciśnij J . Wyświetlony zostanie komunikat.

 2. Wykadruj na ekranie pozbawiony cech charakterystyczny biały obiekt.

  Ustaw obiektyw w odległości około dziesięciu centymetrów (cztery cale) od dobrze oświetlonego, pozbawionego cech charakterystycznych białego obiektu, wykadruj go tak, aby wypełnił ekran, a następnie naciśnij spust migawki do połowy.

  W trybie autofokusa ostrość zostanie automatycznie ustawiona na nieskończoność; w trybie ręcznego ustawiania ostrości ręcznie ustaw ostrość na nieskończoność.

 3. Uzyskaj dane referencyjne dotyczące usuwania kurzu.

  Naciśnij spust migawki do końca, aby uzyskać dane referencyjne funkcji usuwania skaz obrazu. Monitor wyłącza się po naciśnięciu spustu migawki.

  Jeśli obiekt referencyjny jest zbyt jasny lub zbyt ciemny, aparat może nie być w stanie uzyskać danych referencyjnych funkcji usuwania skaz i zostanie wyświetlony komunikat. Wybierz inny obiekt referencyjny i powtórz proces od kroku 1.

Dane referencyjne dotyczące usuwania kurzu

Te same dane referencyjne można wykorzystać do zdjęć wykonanych różnymi obiektywami lub przy różnych przysłonach. Obrazów referencyjnych nie można wyświetlać za pomocą komputerowego oprogramowania do przetwarzania obrazu. Podczas oglądania w aparacie obrazów referencyjnych wyświetlany jest wzór siatki.