Skapa en beskuren kopia av det valda fotografiet. Det valda fotografiet visas med den valda beskärningen i gult; skapa en beskuren kopia enligt beskrivningen nedan.

  • För att minska storleken på beskärningen : Tryck på W
  • För att öka storleken på beskärningen : Tryck på X
  • För att ändra beskärningsförhållandet : Vrid huvudkommandoratten.
  • Så här placerar du beskärningen : Använd multiväljaren.
  • För att skapa en beskuren kopia : Tryck på J att spara den aktuella beskärningen som en separat fil. Storleken på kopian varierar med beskärningsstorlek och bildförhållande och visas uppe till vänster i beskärningsdisplayen.

Visa beskurna kopior

Beroende på måtten på den beskurna kopian kanske uppspelningszoom inte är tillgänglig när kopian visas.