Skapa kopior som minskar effekterna av perspektiv i foton som tas upp från basen av ett högt föremål. Använd multiväljaren för att justera perspektivet (observera att större mängder perspektivkontroll leder till att fler av kanterna beskärs). Resultaten kan förhandsgranskas i redigeringsskärmen. Tryck på J att spara den retuscherade kopian.

Innan

Efter