Använd alternativet Ändra storlek N att skapa små kopior av valda fotografier.

 1. Välj Ändra storlek .

  Markera Ändra storlekN och tryck på 2 .

 2. Välj en storlek.

  Markera Välj storlek och tryck på 2 .

  Markera önskad storlek och tryck på J .

 3. Välj bilder.

  Markera Välj bild(er) och tryck på 2 .

  Markera bilder och tryck på W att välja eller avmarkera (för att visa den markerade bilden i helskärmsläge, tryck och håll ned X knappen). Valda bilder är markerade med en 8 ikon. Tryck på J när valet är klart. Observera att bilder tagna med en bildområdesinställning på 1 : 1 (16×16) eller 16 : 9 (24×14) inte kan storleksändras.

 4. Spara de ändrade kopiorna.

  En bekräftelsedialogruta kommer att visas. Markera Ja och tryck på J att spara de ändrade kopiorna.

Visa kopior i ändrad storlek

Beroende på storleken på kopian med ändrad storlek kanske uppspelningszoom inte är tillgänglig när kopian med ändrad storlek visas.