Skapa kopior med minskad perifer förvrängning. Välj Auto för att låta kameran korrigera distorsion automatiskt och gör sedan finjusteringar med multiväljaren, eller välj Manuell för att minska distorsionen manuellt. Observera att Auto inte är tillgängligt med foton tagna med alternativet Auto distorsion control i fototagningsmenyn eller kopior som tidigare bearbetats med Auto , och att distorsionskontroll inte kan utföras igen på kopior som skapats med Manual . Tryck på 2 att minska trumförvrängning, 4 att minska nålkuddeförvrängning (effekten kan förhandsgranskas i redigeringsdisplayen; observera att större mängder distorsionskontroll resulterar i att fler av kanterna beskärs). Tryck på J att spara den retuscherade kopian.