Jämför retuscherade kopior med originalfotografierna. Det här alternativet kan endast nås genom att trycka på i knappen och välja Retuschering när en kopia eller original visas.

 1. Välj en retuscherad kopia (visas med en p ikon) eller ett original som har retuscherats.

 2. Visa retuscheringsalternativ.

  Tryck på i och välj Retuschering .

 3. Välj Jämförelse sida vid sida .

  Markera Jämförelse sida vid sida och tryck på J .

 4. Jämför kopian med originalet.

  Källbilden visas till vänster, den retuscherade kopian till höger, med alternativen som används för att skapa kopian listade överst på displayen. Tryck på 4 eller 2 att växla mellan källbilden och den retuscherade kopian. För att visa den markerade bilden i helskärmsläge, tryck och håll ner X knappen. Om kopian skapades från två källbilder med bildöverlägg , eller om källan har kopierats flera gånger, tryck på 1 eller 3 att visa de andra bilderna. För att avsluta till uppspelning, tryck på K knappen eller tryck på J att avsluta till helskärmsuppspelning med den markerade bilden visad.

  Alternativ som används för att skapa kopia

  Källbild

  Retuscherad kopia

Jämförelse sida vid sida

Källbilden kommer inte att visas om kopian skapades från ett fotografi som var skyddat eller sedan har raderats.