Skapa en kopia från vilken oönskade bilder har tagits bort ( 0 Välj Start/Slutpunkt ).