Skapa kopior med förbättrad mättnad och kontrast. D-Lighting används efter behov för att göra mörka eller motbelysta motiv ljusare.

Tryck på 4 eller 2 att välja graden av förbättring. Tryck på J att kopiera fotografiet.