Skapa en rätad kopia av den valda bilden. Tryck på 2 att rotera bilden medurs med upp till fem grader i steg om cirka 0,25 grader, 4 att rotera den moturs (effekten kan förhandsgranskas i redigeringsskärmen; observera att kanterna på bilden kommer att trimmas för att skapa en kvadrat kopiera). Tryck på J att spara den retuscherade kopian.