Bildöverlägg kombinerar två befintliga NEF (RAW)-fotografier för att skapa en ny bild som sparas separat från originalen.

+

 1. Välj Bildöverlägg .

  Markera Bildöverlägg i retuscheringsmenyn och tryck på 2 . Alternativ för bildöverlagring kommer att visas, med bild 1 markerad; tryck på J att visa en bildvalsdialog som endast listar NEF (RAW)-bilder skapade med denna kamera.

 2. Välj den första bilden.

  Använd multiväljaren för att markera det första fotografiet i överlägget. För att visa det markerade fotografiet i helskärmsläge, tryck och håll ner X knappen. Tryck på J att välja det markerade fotografiet och återgå till förhandsgranskningen.

 3. Välj den andra bilden.

  Den valda bilden kommer att visas som Bild 1 . Markera bild 2 och tryck på J och välj sedan det andra fotot enligt beskrivningen i steg 2.

 4. Justera förstärkningen.

  Markera bild 1 eller bild 2 och optimera exponeringen för överlägget genom att trycka på 1 eller 3 att välja förstärkning från värden mellan 0,1 och 2,0. Upprepa för den andra bilden. Standardvärdet är 1,0; välj 0,5 för att halvera förstärkningen eller 2,0 för att dubbla den. Effekterna av förstärkning är synliga i kolumnen Förhandsgranska.

 5. Förhandsgranska överlägget.

  För att förhandsgranska kompositionen, tryck på 4 eller 2 att placera markören i kolumnen Förhandsgranska , tryck sedan på 1 eller 3 att markera Overlay och tryck på J (observera att färger och ljusstyrka i förhandsgranskningen kan skilja sig från den slutliga bilden). Om du vill spara överlägget utan att visa en förhandsgranskning väljer du Spara . För att återgå till steg 4 och välja nya foton eller justera förstärkning, tryck på W .

 6. Spara överlägget.

  Tryck på J medan förhandsgranskningen visas för att spara överlägget. När ett överlägg har skapats kommer den resulterande bilden att visas i helskärmsläge.

Bildöverlägg

Endast NEF (RAW)-fotografier med samma bildyta och bitdjup kan kombineras. Överlägget sparas i finformat JPEG och har samma fotoinformation (inklusive inspelningsdatum, mätning, slutartid, bländare, fotograferingsläge, exponeringskompensation, brännvidd och bildorientering) och värden för vitbalans och bildkontroll som fotografi valt för bild 1 . Den aktuella bildkommentaren läggs till överlägget när den sparas; upphovsrättsinformation kopieras dock inte.