Снимките се запазват, като се използват имена на файлове, състоящи се от „DSC_“, последвано от четирицифрено число и трибуквено разширение. [ Именуване на файл ] се използва за избор на три букви, които да заменят частта „DSC“ от името на файла. За информация относно въвеждането на текст вижте „Въвеждане на текст“ ( Text Entry ).

Имена на файлове
 • Имената на файловете имат формата „DSC_nnnn.xxx“. nnnn е число от 0001 до 9999. xxx е едно от следните разширения, присвоени според опциите, избрани за качеството на изображението и типа на файла:

  • NEF: NEF (RAW) снимки

  • JPG: JPEG (фини, нормални или основни) снимки

  • MOV: MOV филми

  • MP4: MP4 филми

  • NDF: Справочни данни за отстраняване на праха

 • Изображенията, създадени с [ Adobe RGB ], избрано за [ Цветово пространство ] в менюто за заснемане на снимки, имат имена на файлове от формата „_DSCnnnn.xxx“.

 • Във всяка двойка снимки, записани при настройки за качество на изображението на NEF (RAW) + JPEG, изображенията NEF и JPEG имат еднакви имена на файлове, но с различни разширения.