Изберете режим на светкавица за незадължителни светкавици. За повече информация вижте „Снимка със светкавица на камерата“ в „Режими на светкавица“ ( Режими на светкавица ).