Изберете [ Вкл. ] Според изискванията, за да намалите изкривяването на цевта при снимане с широкоъгълни обективи и да намалите изкривяването на възглавницата при заснемане с дълги обективи. Обърнете внимание, че [ On ] може да бъде избрано автоматично с някои обективи, като в този случай този елемент ще бъде сив и недостъпен.