Режимът на фокусиране контролира начина на фокусиране на камерата. За повече информация вижте „Фокус“ под „Режим на фокусиране“ в „Основни настройки“ ( Режим на фокусиране ).