Контролът на винетките намалява „винетирането“ - спад в яркостта по краищата на снимката - с количество, което варира от обектив до обектив. Неговите ефекти са най-забележими при максимална бленда.

Вариант

Описание

e

[ Високо ]

Изберете количеството контрол на винетката, извършено от (в ред от високо към ниско) [ Високо ], [ Нормално ] и [ Ниско ].

g

[ Нормално ]

f

[ Ниско ]

[ Изкл. ]

Контролът на винетката е деактивиран.

Контрол на винетката

В зависимост от сцената, условията на заснемане и вида на обектива, JPEG изображенията могат да показват „шум“ (мъгла) или прекомерна обработка на ръба на кадъра, което въвежда вариации в периферната яркост. В допълнение, персонализираните Picture Control и предварително зададените Picture Controls, които са модифицирани от настройките по подразбиране, може да не предизвикат желания ефект. Направете тестови снимки и вижте резултатите в монитора.