Изберете слота, който служи като основен слот, когато картите с памет се поставят както в слотовете CFexpress / XQD, така и в SD картата с памет.

Вариант

Описание

[ CFexpress / XQD слот за карта ]

Слотът за карта с памет CFexpress / XQD служи като основен слот.

[ Слот за SD карта ]

Слотът за SD карта с памет служи като основен слот.

Дестинация на филма

Слотът, към който се записват филми, се избира с помощта на [ Destination ] в менюто за заснемане на филми ( Destination ).