Изберете дали да активирате намаляване на вибрациите. За повече информация вижте „ i “ под „Намаляване на вибрациите“ ( Vibration Reduction ).