Изберете [ Вкл. ], За да намалите дифракцията при малки отвори (високи f-числа).