Регулирайте настройките на ISO чувствителност за снимки.

Вариант

Описание

[ ISO чувствителност ]

 • Изберете от следните настройки.
  Z 7II : Изберете от настройките на ISO 64 до 25600; камерата също така поддържа настройки под ISO 64 с около 0,3, 0,5, 0,7 и 1 EV (еквивалент на ISO 32) и над ISO 25600 с около 0,3, 0,5, 0,7, 1 и 2 EV (еквивалент на ISO 102400).
  Z 6II : Изберете от настройки от ISO 100 до 51200; камерата също така поддържа настройки под ISO 100 с около 0,3, 0,5, 0,7 и 1 EV (еквивалент на ISO 50) и над ISO 51200 с около 0,3, 0,5, 0,7, 1 и 2 EV (еквивалент на ISO 204800).

 • b предлага опция ISO AUTO.

[ Автоматичен контрол на ISO чувствителността ]

Маркирайте [ On ] и натиснете J да активирате автоматичното управление на ISO чувствителността. Ако е избрано [Off ], [ ISO чувствителност ] ще остане фиксирана на стойността, избрана от потребителя. Следните опции са налични, когато е избрано [On].

 • [ Максимална чувствителност ]: Изберете горна граница за ISO чувствителност, за да предотвратите повишаването й твърде високо.

 • [ Максимална чувствителност с c ]: Изберете горната граница на ISO чувствителност за снимки, направени с помощта на допълнителна светкавица.

 • [ Минимална скорост на затвора ]: Изберете скоростта на затвора, под която ще се включи автоматичното управление на ISO чувствителността, за да се предотврати недоекспониране в режими P и A. Ако е избрано [Auto ], камерата ще избере минималната скорост на затвора въз основа на фокусното разстояние на обектива. Например камерата автоматично избира по-бързи минимални скорости на затвора, за да предотврати размазване, причинено от разклащане на фотоапарата, когато е прикрепен дълъг обектив.

  • За да видите опциите за автоматично избиране на скоростта на затвора, маркирайте [ Auto ] и натиснете 2 . Автоматичният избор на скорост на затвора може да бъде прецизиран чрез избора на по-бързи или по-бавни минимуми. По-бързите настройки могат да се използват за намаляване на размазването при снимане на бързо движещи се обекти.

  • Скоростите на затвора могат да спаднат под избрания минимум, ако не може да се постигне оптимална експозиция при ISO чувствителност, избрана за [ Максимална чувствителност ].