Снимките, направени при висока чувствителност на ISO, могат да бъдат обработени, за да се намали „шумът“ (произволно разположени ярки пиксели).

Вариант

Описание

[ Високо ]

Намалете шума при снимките, направени при всяка чувствителност на ISO. Колкото по-висока е чувствителността, толкова по-голям е ефектът. Изберете количеството шумопотискане, извършено от [ Високо ], [ Нормално ] и [ Ниско ].

[ Нормално ]

[ Ниско ]

[ Изкл. ]

Намаляването на шума се извършва само според изискванията. Количеството на извършеното намаляване на шума винаги е по-ниско, отколкото когато е избрано [Low].