Изберете тип компресия и битова дълбочина за NEF (RAW) снимки.

NEF (RAW) компресия

Вариант

Описание

N

[ Компресиран без загуби ]

Снимките на NEF се компресират с помощта на обратим алгоритъм. Получените файлове са с размер около 60% до 80% от снимките, записани с помощта на [ Uncompressed ]. Качеството на изображението е същото като снимките, записани с помощта на [ Некомпресиран ].

O

[ Компресиран ]

NEF изображенията се компресират с помощта на необратим алгоритъм. Получените файлове са с размер около 45% до 65% от снимките, записани с помощта на [ Uncompressed ]. Качеството на изображението е почти същото като на снимките, записани с помощта на [ Некомпресиран ].

[ Некомпресиран ]

Снимките на NEF не се компресират; получените файлове са по-големи от тези за картини, записани с помощта на [ Lossless compressed ] или [ Compressed ].

NEF (RAW) битова дълбочина

Вариант

Описание

q

[ 12-битов ]

NEF (RAW) изображенията се записват на битова дълбочина от 12 бита.

r

[ 14-битов ]

NEF (RAW) изображенията се записват на битова дълбочина от 14 бита. Файловете, записани на битова дълбочина от 14 бита, съдържат повече цветни данни, отколкото картините, записани с помощта на [ 12-bit ]. Файловете, записани на битова дълбочина от 14 бита, също са по-големи от картините, записани с помощта на [ 12-bit ].