Измерването определя как камерата задава експозицията. За повече информация вижте „ i “ под „Измерване“ ( Измерване ).