Изберете как камерата да избира точката на фокусиране за автофокус. За повече информация вижте „Фокус“ под „Режим на AF-област“ в „Основни настройки“ ( AF-Area Mode ).