Επιλέξτε την υποδοχή στην οποία εγγράφονται ταινίες όταν τοποθετούνται δύο κάρτες μνήμης.

  • Το μενού εμφανίζει τον διαθέσιμο χρόνο σε κάθε κάρτα.

  • Η εγγραφή τελειώνει αυτόματα όταν δεν υπάρχει χρόνος στην τρέχουσα κάρτα.