Zmień strefy czasowe i ustaw zegar aparatu. Zalecamy regularne regulowanie zegara aparatu.

Opcja

Opis

[ Strefa czasowa ]

Wybierz strefę czasową. Opcja [ Data i godzina ] jest automatycznie ustawiana na godzinę w nowej strefie czasowej.

[ Data i godzina ]

Ustaw zegar aparatu na godzinę w wybranej [ Strefa czasowa ].

[ Format daty ]

Wybierz kolejność wyświetlania dnia, miesiąca i roku.

[ Czas letni ]

Wybierz [ Włącz ], aby włączyć czas letni, [ Wyłącz ], aby go wyłączyć. Wybranie opcji [ Wł. ] powoduje automatyczne przesunięcie zegara o jedną godzinę do przodu. Ustawienie domyślne to [ Wył .].

Migająca ikona t na ekranie fotografowania oznacza, że zegar nie został ustawiony.