Wyświetl aktualną wersję oprogramowania aparatu. Aktualizacje oprogramowania układowego można przeprowadzić, jeśli karta pamięci zawiera nową wersję oprogramowania układowego aparatu.

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego

Aktualizacje oprogramowania układowego można przeprowadzać, gdy karta pamięci zawiera nową wersję oprogramowania układowego aparatu. Aktualizacje można przeprowadzać za pomocą komputera lub urządzenia inteligentnego.

  • Komputer : Sprawdź w Centrum pobierania firmy Nikon nowe wersje oprogramowania sprzętowego aparatu. Informacje na temat przeprowadzania aktualizacji są dostępne na stronie pobierania oprogramowania układowego.

  • Urządzenie inteligentne : Jeśli urządzenie inteligentne zostało sparowane z aparatem za pomocą aplikacji SnapBridge, aplikacja automatycznie powiadomi Cię, gdy aktualizacje staną się dostępne. Następnie możesz pobrać aktualizację na kartę pamięci aparatu za pomocą urządzenia inteligentnego. Informacje na temat przeprowadzania aktualizacji znajdują się w pomocy online SnapBridge. Pamiętaj, że automatyczne powiadomienia mogą nie być wyświetlane dokładnie w tym samym czasie, w którym aktualizacje są udostępniane w Centrum pobierania firmy Nikon.