Dostosuj ustawienia połączenia z komputerami lub serwerami FTP przez sieci bezprzewodowe lub Ethernet za pomocą opcjonalnego nadajnika bezprzewodowego WT-7. Ta pozycja jest dostępna tylko wtedy, gdy podłączony jest opcjonalny nadajnik bezprzewodowy WT-7.

  • Opcje wybrane dla [ Połącz z urządzeniem inteligentnym ] i [ Połącz z komputerem ] są automatycznie wyłączane po podłączeniu i włączeniu WT-7.

  • Informacje na temat [ Nadajnik bezprzewodowy ] można znaleźć poniżej; informacje na temat [ Wybierz sprzęt ], [ Ustawienia sieci ] i [ Opcje ] można znaleźć w instrukcji dołączonej do WT‑7.

Nadajnik bezprzewodowy

Wybierz [ Użyj ], aby włączyć WT-7, gdy jest podłączony do aparatu.