Dostosuj ustawienia do użycia, gdy aparat jest podłączony do odbiornika GPS.

Opcja

Opis

[ Zegar czuwania ]

W przypadku wybrania opcji [ Włącz ], gdy podłączony jest odbiornik GPS, licznik czasu czuwania wygaśnie, jeśli nie zostaną wykonane żadne czynności przez czas wybrany w ustawieniu osobistym c3 [ Opóźnienie wyłączenia ] > [Czas czuwania ]. Wybierz tę opcję, aby zmniejszyć zużycie baterii.

[ Pozycja ]

Wyświetl dane lokalizacji dostarczone przez odbiornik GPS. Wyświetlane elementy różnią się w zależności od źródła.

[ Ustaw zegar z satelity ]

Wybierz [ Tak ], aby zsynchronizować zegar aparatu z czasem podawanym przez urządzenie GPS.