W przypadku wybrania opcji [ ] aparat zapisze ustawienie ostrości obowiązujące po wyłączeniu aparatu i przywróci je po włączeniu aparatu.

  • Pozycja ostrości może się zmienić ze względu na zmiany zoomu lub temperatury otoczenia.

  • Ta opcja dotyczy tylko obiektywów z autofokusem z mocowaniem Z.

  • W przypadku wybrania opcji [ .] może upłynąć trochę czasu, zanim będzie można obsługiwać aparat po jego włączeniu.