Dodawaj informacje o prawach autorskich do nowych zdjęć podczas ich robienia. Informacje o prawach autorskich można wyświetlić w zakładce [ Informacje ] programu NX Studio.

Wpisz imiona i nazwiska fotografa (maksymalnie 36 znaków) i właściciela praw autorskich (maksymalnie 54 znaki). Wyróżnij [ Wykonawca ] lub [ Prawa autorskie ] albo naciśnij 2 , aby wyświetlić okno dialogowe wprowadzania tekstu. Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania tekstu, zobacz „Wprowadzanie tekstu” ( Wprowadzanie tekstu ).

Aby dołączyć informacje o prawach autorskich do kolejnych zdjęć, wyróżnij [ Dołącz informacje o prawach autorskich ], naciśnij 2 i potwierdź, że w sąsiednim polu wyboru pojawia się zaznaczenie ( M ). Naciśnij J , aby zapisać zmiany i wyjść; informacje o prawach autorskich zostaną dołączone do wszystkich kolejnych fotografii.

  • Aby zapobiec nieuprawnionemu użyciu nazwy wykonawcy lub właściciela praw autorskich, przed wypożyczeniem lub przekazaniem aparatu innej osobie upewnij się, że opcja [ Dołącz informacje o prawach autorskich ] nie jest wybrana. Musisz również upewnić się, że pola wykonawcy i praw autorskich są puste.

  • Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub spory wynikające z korzystania z opcji [ Informacje o prawach autorskich ].

Informacje o prawach autorskich są zawarte w danych fotografowania wyświetlanych na ekranie informacji o zdjęciu.