Wyświetl informacje o baterii aktualnie włożonej do aparatu.

Opcja

Opis

[ Opłata ]

Aktualny poziom naładowania baterii wyrażony w procentach.

[ Liczba strzałów ]

Liczba zwolnień migawki od ostatniego ładowania akumulatora.

[ Wiek baterii ]

Pięciopoziomowy wyświetlacz pokazujący wiek baterii.

  • Wartość „0” ( k ) wskazuje, że wydajność baterii nie jest pogorszona.

  • Wartość „4” ( l ) oznacza, że akumulator osiągnął koniec okresu ładowania. Wymień baterię.

Liczba strzałów

[ Liczba zdjęć ] pokazuje, ile razy migawka została zwolniona. Zwróć uwagę, że aparat może czasami zwolnić migawkę bez zapisywania zdjęcia, na przykład podczas pomiaru ustawionego ręcznego balansu bieli.

Ładowanie baterii w niskich temperaturach

Baterie generalnie wykazują spadek pojemności w niskich temperaturach otoczenia. Nawet świeże akumulatory ładowane w temperaturze poniżej około 5 °C (41 °F) mogą wykazywać chwilowy wzrost z „0” do „1” w wartości pokazanej dla [ Wiek baterii ], ale wyświetlacz powróci do normalnego stanu po wyczerpaniu baterii. był ładowany w temperaturze około 20°C (68°F) lub wyższej.