Dostrój ostrość dla bieżącego obiektywu.

 • Używaj tylko w razie potrzeby.

 • Zalecamy wykonanie precyzyjnej regulacji często używanej odległości ustawiania ostrości. Jeśli na przykład wykonujesz strojenie ostrości z niewielkiej odległości, może się to okazać mniej skuteczne przy większych odległościach.

Opcja

Opis

[ Precyzyjna korekta AF wł./wył. ]

 • [ Włącz ]: Włącz dostrajanie AF.

 • [ Wyłącz ]: Wyłącz dostrajanie AF.

[ Dostrój i zapisz obiektyw ]

Dostrój ostrość dla bieżącego obiektywu. Naciskaj 1 lub 3 , aby wyróżnić pozycje, a następnie naciskaj 4 lub 2 , aby wybierać spośród wartości od +20 do –20.

 • Im większa wartość dostrojenia, tym dalej ognisko znajduje się od obiektywu; im mniejsza wartość, tym bliżej ogniska.

 • Wyświetlacz pokazuje aktualne i poprzednie wartości.

 • Kamera może przechowywać wartości dla maksymalnie 40 typów obiektywów.

 • Nowe wartości zastępują istniejące wartości.

[ Domyślny ]

Wybierz wartości precyzyjnej korekty dla obiektywów, dla których żadne wartości nie zostały wcześniej zapisane za pomocą opcji [ Dostrój i zapisz obiektyw ]. Naciśnij 4 lub 2 , aby wybrać spośród wartości od +20 do –20.

[ Lista zapisanych wartości ]

Wymień wartości zapisane za pomocą opcji [ Dostrój i zapisz obiektyw ]. Wyróżnienie obiektywu na liście i naciśnięcie 2 powoduje wyświetlenie okna dialogowego [ Wybierz numer obiektywu ].

 • Okno dialogowe [ Wybierz numer obiektywu ] służy do wprowadzania identyfikatora obiektywu.

 • W przypadku obiektywów z mocowaniem Z i niektórych obiektywów z mocowaniem F numer seryjny obiektywu jest wprowadzany automatycznie.

Usuwanie zapisanych wartości

Aby usunąć wartości zapisane za pomocą opcji [ Dostrój i zapisz obiektyw ], wyróżnij żądany obiektyw na liście [ Lista zapisanych wartości ] i naciśnij przycisk O .

Tworzenie i zapisywanie wartości dostrajania

 1. Zamocuj obiektyw do aparatu.

 2. Wybierz [ Opcje precyzyjnej korekty AF ] w menu ustawień, a następnie wyróżnij [ Dostrój i zapisz obiektyw ] i naciśnij 2 .

  Wyświetlone zostanie okno dialogowe dostrajania AF.

 3. Naciśnij 4 lub 2 , aby dostroić autofokus.

  • Wybierz spośród wartości od +20 do –20.

  • Aktualna wartość jest pokazana przez g , poprzednio wybrana wartość przez j .

  • Jeśli zamocowany jest obiektyw zmiennoogniskowy, można wybrać oddzielne wartości dostrajania dla maksymalnego kąta (WIDE) i maksymalnego zoomu (TELE). Użyj 1 i 3 , aby wybrać jeden z nich.

  • Im większa wartość dostrojenia, tym dalej ognisko od obiektywu; im mniejsza wartość, tym bliżej ogniska.

 4. Naciśnij J , aby zapisać nową wartość.

Wybór domyślnej wartości dostrajania

 1. Wybierz [ Opcje precyzyjnej korekty AF ] w menu ustawień, a następnie wyróżnij [ Domyślne ] i naciśnij 2 .

 2. Naciśnij 4 lub 2 , aby dostroić autofokus.

  • Wybierz spośród wartości od +20 do –20.

  • Aktualna wartość jest pokazana przez g , poprzednio wybrana wartość przez j .

  • Im większa wartość dostrojenia, tym dalej ognisko od obiektywu; im mniejsza wartość, tym bliżej ogniska.

 3. Naciśnij J , aby zapisać nową wartość.