Wybierz, czy migawka może zostać wyzwolona, gdy w aparacie nie ma karty pamięci.

Opcja

Opis

a

[ Zwolnij zablokowane ]

Migawka nie może zostać wyzwolona, gdy nie jest włożona karta pamięci.

b

[ Włącz zwolnienie ]

Migawkę można wyzwolić bez włożonej karty pamięci. Żadne zdjęcia nie zostaną zapisane; podczas odtwarzania aparat wyświetla [ Demo ].