Mapowanie pikseli sprawdza i optymalizuje czujnik obrazu kamery. Jeśli zauważysz niespodziewane jasne plamy pojawiające się na zdjęciach zrobionych aparatem, wykonaj mapowanie pikseli w sposób opisany poniżej.

 • Mapowanie pikseli jest dostępne tylko wtedy, gdy podłączony jest obiektyw z mocowaniem Z lub opcjonalny adapter mocowania FTZ.

 • Aby zapobiec nieoczekiwanej utracie zasilania, użyj w pełni naładowanej baterii, opcjonalnego zasilacza prądu przemiennego lub opcjonalnego zasilacza prądu przemiennego i złącza zasilania.

 1. Wybierz [ Odwzorowanie pikseli ] w menu ustawień.

  Włącz aparat, naciśnij przycisk G i wybierz [ Odwzorowanie pikseli ] w menu ustawień.

 2. Wybierz [ Rozpocznij ].

  Rozpocznie się mapowanie pikseli. Podczas trwania operacji wyświetlany jest komunikat.

 3. Wyłącz aparat po zakończeniu mapowania pikseli.

Mapowanie pikseli
 • Nie próbuj obsługiwać aparatu, gdy trwa mapowanie pikseli. Nie wyłączaj aparatu, nie odłączaj ani nie odłączaj źródła zasilania.

 • Mapowanie pikseli może nie być dostępne, jeśli temperatura wewnętrzna aparatu jest podwyższona.