Izberite, ali je mogoče izbrati ločene točke ostrenja za »široko« (ležečo) usmerjenost, za »pokončno« (pokončno) usmerjenost s kamero, zasukano za 90° v smeri urinega kazalca, in za »pokončno« usmerjenost s kamero, zasukano za 90° v nasprotni smeri urinega kazalca.

  • Izberite [ Off ], če želite uporabiti isto točko ostrenja ne glede na usmerjenost fotoaparata.

Kamera je zasukana za 90° v nasprotni smeri urinega kazalca

Ležeča (široko) usmerjenost

Kamera je zasukana za 90° v smeri urinega kazalca

  • Izberite [ Focus point ], da omogočite ločeno izbiro točke ostrenja. Če želite omogočiti ločeno izbiro točke ostrenja in načina območja AF, izberite [ Focus point and AF-area mode ].

Kamera je zasukana za 90° v nasprotni smeri urinega kazalca

Ležeča (široko) usmerjenost

Kamera je zasukana za 90° v smeri urinega kazalca

A Nastavitve po meri: Natančna nastavitev fotoaparata

a: Osredotočite se

b: Merjenje/Osvetlitev

c: Časovniki/zaklepanje AE

d: Snemanje/prikaz

e: Kadriranje/Bliskavica

f: Kontrole

g: Video