Razširite razpon hitrosti zaklopa, ki so na voljo v načinu M ; najdaljša razpoložljiva hitrost zaklopa, ko je izbrana [ ON ], je 900 s (15 minut). Podaljšane hitrosti zaklopa se lahko uporabljajo za slike nočnega neba in druge dolge osvetlitve.

  • Pri hitrostih, počasnejših od 1 s, se lahko hitrost zaklopa, ki jo prikaže fotoaparat, razlikuje od dejanskega časa osvetlitve. Dejanski časi osvetlitve pri hitrostih zaklopa 15 in 30 sekund so na primer 16 oziroma 32 sekund. Čas osvetlitve se bo spet ujemal z izbrano hitrostjo zaklopa pri hitrostih 60 sekund in počasnejših.

A Nastavitve po meri: fino nastavljanje nastavitev kamere

a: Fokus

b: Merjenje/osvetlitev

c: Časovniki/zaklepanje AE

d: Snemanje/Prikaz

e: Bracketing/Flash

f: Kontrole

g: Video