Izberite, ali naj bo indikator osvetlitve prikazan z negativnimi vrednostmi na levi in pozitivnimi vrednostmi na desni ali s pozitivnimi vrednostmi na levi in negativnimi vrednostmi na desni.

Možnost

Opis

V

Indikator je prikazan s pozitivnimi vrednostmi na levi in negativnimi vrednostmi na desni.

W

Indikator je prikazan z negativnimi vrednostmi na levi in pozitivnimi vrednostmi na desni.

A Nastavitve po meri: Natančna nastavitev fotoaparata

a: Osredotočite se

b: Merjenje/Osvetlitev

c: Časovniki/zaklepanje AE

d: Snemanje/prikaz

e: Kadriranje/Bliskavica

f: Kontrole

g: Video