To možnost uporabite za natančno nastavitev vrednosti osvetlitve, ki jo izbere kamera; osvetlitev je mogoče natančno nastaviti ločeno za vsako metodo merjenja. Osvetlitev je mogoče prilagoditi navzgor za svetlejše osvetlitve ali navzdol za temnejše osvetlitve v območju od +1 do –1 EV v korakih po 1/6 EV . Privzeta vrednost je nič.

Natančna nastavitev osvetlitve
  • Nastavitev po meri b6 [ Natančna nastavitev optimalne osvetlitve ] natančno prilagodi osvetlitev posebej za vsako banko nastavitev po meri. Pri preklapljanju bank bodite pozorni na različne vrednosti natančne nastavitve za nastavitev po meri b6.

  • Ne glede na možnost, izbrano za nastavitev po meri b6 [ Fine-tune optimalna izpostavljenost ], ikona kompenzacije osvetlitve ( E ) ne bo prikazana. Edini način, da ugotovite, koliko osvetlitve je bilo spremenjeno, je, da si ogledate količino v meniju za natančno nastavitev za nastavitev po meri b6.

  • Ponastavitev z dvema gumboma ne vpliva na izbrane vrednosti.

A Nastavitve po meri: Natančna nastavitev fotoaparata

a: Osredotočite se

b: Merjenje/Osvetlitev

c: Časovniki/zaklepanje AE

d: Snemanje/prikaz

e: Kadriranje/Bliskavica

f: Kontrole

g: Video